Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP102
Název záměru: Plavební stupeň Děčín
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP102_duvodyUkonceni.pdf (111 kB) - 19.12.2019 08:53:45
Zařazení: I/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínBoletice nad Labem
Ústecký krajDěčínDěčínChrochvice
Ústecký krajDěčínDěčínDolní Žleb
Ústecký krajDěčínDěčínDěčín-Staré Město
Ústecký krajDěčínDěčínDěčín
Ústecký krajDěčínDěčínKřešice u Děčína
Ústecký krajDěčínDěčínLoubí u Děčína
Ústecký krajDěčínDěčínNebočady
Ústecký krajDěčínDěčínPodmokly
Ústecký krajDěčínDěčínProstřední Žleb
Ústecký krajDěčínDěčínVilsnice
Ústecký krajDěčínHřenskoHřensko
Ústecký krajDěčínMalšoviceMalšovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2019 08:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP102_oznameni.doc (1774 kB) - 24.10.2005 15:48:00
Informace o oznámení: MZP102_infOznam.doc (56 kB) - 24.10.2005 15:48:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP102_zjistovaci.pdf (505 kB) - 14.12.2005 15:31:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2016
Text dokumentace: MZP102_dokumentace.zip (109579 kB) - 25.04.2012 08:30:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP102_prepracovana.zip (122969 kB) - 25.04.2012 08:32:51
MZP102_prepracovana.pdf (12963 kB) - 25.04.2012 08:33:17
Přílohy k dokumentaci: Dokumentace z roku 2016
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (12784 kB) - 11.03.2016 10:22:48
Přílohy
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (171993 kB) - 11.03.2016 10:28:19
Samostatné přílohy
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (96933 kB) - 11.03.2016 10:29:20
Podklady 1
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (170004 kB) - 11.03.2016 10:35:05
Podklad 2
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (95866 kB) - 11.03.2016 10:38:12
Podklad 3
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (233533 kB) - 11.03.2016 10:42:12
Podklad 4
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (131030 kB) - 11.03.2016 10:48:43
Podklad 5
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (167144 kB) - 11.03.2016 10:58:06
Podklad 6
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (194326 kB) - 11.03.2016 11:18:54
Podklad 7
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (159152 kB) - 11.03.2016 11:20:22
Podklad 8
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (133040 kB) - 11.03.2016 11:27:44
Podklad 9
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (167174 kB) - 11.03.2016 11:28:37
Podklad 10
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_13.zip (117865 kB) - 11.03.2016 11:29:50
Podklad 11
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_14.zip (156516 kB) - 11.03.2016 11:31:40
Podklad 12
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_15.zip (154539 kB) - 11.03.2016 11:32:36
Podklad 13
MZP102_prilohaDokumentaceDOC_16.zip (182910 kB) - 11.03.2016 11:33:52
Informace o dokumentaci: MZP102_infDokumentace.zip (283 kB) - 11.03.2016 11:38:10
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP102_vyhodnoceniNaturaDokumentace.zip (32590 kB) - 11.03.2016 11:38:10
Vrácení dokumentace: MZP102_vraceni.zip (51366 kB) - 26.05.2011 16:38:11
MZP102_vraceni.zip (72338 kB) - 29.05.2012 08:17:53
MZP102_vraceni.zip (44629 kB) - 19.09.2016 11:25:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Německo
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace: MZP102_mezistDokumentace.zip (212368 kB) - 15.03.2016 09:08:47
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: