Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP106
Název záměru: Výroba skládačkové lepenky v Biocelu Paskov a.s.
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPaskovPaskov
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŽabeňŽabeň
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2006 15:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov
IČ oznamovatele: 26420317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Schenk Rudolf Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP106_oznameni.zip (17596 kB) - 18.11.2005 09:51:17
Informace o oznámení: MZP106_infOznam.pdf (126 kB) - 18.11.2005 09:48:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP106_zjistovaci.pdf (158 kB) - 25.01.2006 12:50:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Schenk Rudolf Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP106_dokumentace.zip (26158 kB) - 24.04.2006 09:40:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP106_infDokumentace.pdf (122 kB) - 24.04.2006 09:40:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP106_posudek.doc (686 kB) - 23.08.2006 15:28:04
Informace o posudku: MZP106_infPosudek.pdf (86 kB) - 23.08.2006 15:28:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP106_zaveryStan.pdf (634 kB) - 10.11.2006 15:00:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: