Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP166
Název záměru: Intenzifikace výroby ftalanhydridu
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2008 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA a.s., Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí
IČ oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP166_oznameni.zip (21870 kB) - 21.05.2007 13:16:22
Informace o oznámení: MZP166_infOznam.pdf (158 kB) - 21.05.2007 13:16:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP166_zjistovaci.PDF (229 kB) - 03.07.2007 13:07:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP166_dokumentace.zip (22313 kB) - 21.08.2007 08:13:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP166_infDokumentace.tif (3196 kB) - 21.08.2007 08:13:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP166_posudek.pdf (1647 kB) - 14.01.2008 10:02:27
Informace o posudku: MZP166_infPosudek.tif (3196 kB) - 14.01.2008 10:02:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP166_inf1VP.tif (124 kB) - 05.02.2008 09:56:17
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP166_zapis1VP.PDF (278 kB) - 07.04.2008 09:13:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP166_zaveryStan.PDF (599 kB) - 07.04.2008 09:13:40
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: