Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP177
Název záměru: Modernizace výroby vápna a mletých vápenců
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/6.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounTmaňTmaň
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2008 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vápenka Čertovy schody a.s.
IČ oznamovatele: 45348626
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Zlatý kůň
Text oznámení záměru: MZP177_oznameni.doc (34207 kB) - 27.08.2007 09:52:44
Informace o oznámení: MZP177_infOznam.doc (211 kB) - 27.08.2007 11:27:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP177_zjistovaci.doc (1292 kB) - 09.10.2007 11:38:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP177_dokumentace.zip (63974 kB) - 03.04.2008 11:03:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP177_infDokumentace.doc (44 kB) - 03.04.2008 11:03:26
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bakeš Jiří Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP177_posudek.doc (6261 kB) - 14.08.2008 09:24:15
Informace o posudku: MZP177_infPosudek.doc (39 kB) - 14.08.2008 09:24:15
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP177_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (691 kB) - 14.08.2008 09:25:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP177_inf1VP.doc (41 kB) - 10.09.2008 12:36:46
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP177_zapis1VP.PDF (88 kB) - 26.11.2008 09:04:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP177_zaveryStan.PDF (267 kB) - 26.11.2008 09:04:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: