Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP192
Název záměru: Navýšení kapacity spalovny nebezpečného odpadu ve Fakultní nemocnici v Motole
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2008 11:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Motol
IČ oznamovatele: 00064203
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Braun Petr Ing.
Text oznámení záměru: MZP192_oznameni.zip (21766 kB) - 28.11.2007 12:51:26
Informace o oznámení: MZP192_infOznam.pdf (469 kB) - 28.11.2007 12:51:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP192_zjistovaci.pdf (200 kB) - 31.01.2008 11:11:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: