Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Braun Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44656/ENV/06, 7527/ENV/11, 45095/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5144/814/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Technické služby ochrany ovzduší, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Urbánkova 3367
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 143 00
Zaměstnavatel - telefon: 220 560 201
Bydliště - ulice: Pavlíkova 602/6
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 142 00
Bydliště - telefon: 602 208 214
Email: braun.teso@gmail.com
Poznámka: ochrana ovzduší, ochrana životního prostředí, zdroje znečišťování ovzduší, rozptylové studie, monitoring a snižování emisí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: