Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK325
Název záměru: Neveřejná čerpací stanice NM – NDN 8000
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimNasavrkyNasavrky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2008 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: B.R.G., spol. s r.o., K Raškovci 851, 280 00 Kolín V
IČ oznamovatele: 60110872
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Braun Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK325_oznameni.pdf (331 kB) - 14.01.2008 15:18:18
Informace o oznámení: PAK325_infOznam.doc (46 kB) - 14.01.2008 15:18:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK325_zjistovaci.doc (130 kB) - 18.08.2008 13:18:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimObecní úřad Nasavrky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: