Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1712
Název záměru: Umístění vnitropodnikové čerpací stanice motorové nafty v areálu společnosti Linhart s r.o. v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východBrandýs nad Labem-Stará BoleslavStará Boleslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2013 12:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ oznamovatele: 47052121
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2013
Zpracovatel oznámení: Braun Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1712_oznameni.zip (5562 kB) - 22.11.2013 13:14:11
Informace o oznámení: STC1712_infOznam.doc (70 kB) - 27.11.2013 08:57:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1712_zjistovaci.doc (111 kB) - 30.12.2013 12:09:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1712_infZjistovaci.doc (64 kB) - 30.12.2013 12:09:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: