Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1309
Název záměru: Neveřejná čerpací stanice NM v areálu firmy K.A.L.T. Logistic s.r.o. v Kolíně na pozemku č. 615/22
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: K.A.L.T. Logistic s.r.o., K Raškovci 807, 280 02 Kolín
IČ oznamovatele: 25078534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2010
Zpracovatel oznámení: Braun Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1309_oznameni.zip (14048 kB) - 21.09.2010 13:30:20
Informace o oznámení: STC1309_infOznam.doc (65 kB) - 23.09.2010 08:35:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1309_zjistovaci.doc (106 kB) - 26.10.2010 13:31:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1309_infZjistovaci.doc (64 kB) - 12.01.2016 09:23:29
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: