Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1756
Název záměru: Mobilní betonárna SBM Wageneder Euromix 2000 a související kotelna na LTO
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKročehlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2014 13:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MILAN SKRYJA s.r.o.
IČ oznamovatele: 24253766
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2014
Zpracovatel oznámení: Braun Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1756_oznameni.zip (9083 kB) - 03.04.2014 09:29:55
Informace o oznámení: STC1756_infOznam.doc (69 kB) - 08.04.2014 08:44:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1756_zjistovaci.doc (83 kB) - 11.07.2014 13:34:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1756_infZjistovaci.doc (61 kB) - 11.07.2014 13:34:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: