Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP235
Název záměru: CTPark Krupka - hala K2, rozšíření výroby Personna International CZ
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaNové Modlany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2009 15:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r. o., CT Park Humpolec, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 25179373
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skořepa Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: MZP235_oznameni.pdf (7014 kB) - 11.09.2008 11:56:31
Informace o oznámení: MZP235_infOznam.pdf (178 kB) - 10.09.2008 15:02:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP235_zjistovaci.zip (606 kB) - 27.10.2008 13:31:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skořepa Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP235_dokumentace.zip (34417 kB) - 17.03.2009 13:32:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP235_infDokumentace.pdf (148 kB) - 16.03.2009 11:24:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP235_posudek.pdf (734 kB) - 15.07.2009 09:24:19
Informace o posudku: MZP235_infPosudek.pdf (141 kB) - 15.07.2009 09:24:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP235_zaveryStan.pdf (499 kB) - 16.10.2009 14:55:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: