Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP237
Název záměru: Intenzifikace výroby epichlorhydrinu z glycerinu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2009 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,Revoluční 1930/86,400 32 Ústí nad Labe
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP237_dokumentace.zip (17469 kB) - 06.10.2008 12:00:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP237_infDokumentace.PDF (69 kB) - 06.10.2008 12:00:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP237_posudek.doc (1561 kB) - 12.03.2009 08:44:51
Informace o posudku: MZP237_infPosudek.PDF (82 kB) - 12.03.2009 09:03:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP237_zaveryStan.PDF (967 kB) - 04.12.2009 10:14:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Posudek byl oznamovatelem refundován dne 13. 11. 2009.