Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP256
Název záměru: Farma VTE Lichkov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP256_duvodyUkonceni.zip (555 kB) - 25.11.2013 12:13:23
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLichkovLichkov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2013 12:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SYNERGION Hraniční vrch a.s., Lichkov 203, 561 68
IČ oznamovatele: 28191820
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Králický Sněžník
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP256_oznameni.zip (64136 kB) - 02.03.2009 12:57:15
Informace o oznámení: MZP256_infOznam.pdf (217 kB) - 02.03.2009 12:57:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP256_zjistovaci.zip (3718 kB) - 22.12.2010 15:41:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr "Farma VTE LIchkov" a záměr MZP262 "Větrný park Mladkov" dále od předložení společné dokumentace EIA pokračují pod názvem záměru "Větrný park Lichkov a Mladkov", kod záměru MZP328.