Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP287
Název záměru: Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecJablonné v PodještědíPostřelná
Liberecký krajČeská LípaBrništěHlemýždí
Liberecký krajČeská LípaBrništěLuhov u Mimoně
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2017 07:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CHLUP, s.r.o., Dašická 491, Praha 9 - Vinoř, 190 17
IČ oznamovatele: 25799509
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP287_dokumentace.zip (80688 kB) - 12.11.2010 14:05:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP287_infDokumentace.zip (85 kB) - 12.11.2010 14:08:39
Vrácení dokumentace: MZP287_vraceni.zip (12176 kB) - 24.02.2010 16:16:59
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP287_posudek.zip (60433 kB) - 12.05.2011 14:01:41
Informace o posudku: MZP287_infPosudek.pdf (45 kB) - 12.05.2011 14:01:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP287_inf1VP.pdf (38 kB) - 09.06.2011 15:59:30
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP287_zapis1VP.pdf (181 kB) - 21.09.2011 08:25:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP287_zaveryStan.zip (1009 kB) - 27.03.2017 07:22:00
Prodloužení stanoviska: MZP287_prodlouzeniStan.pdf (251 kB) - 21.02.2017 13:58:58
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMagistrát města Liberce
LibereckýLiberecObvodní báňský úřad Liberec
LibereckýČeská LípaMěstský úřad Česká Lípa
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: