Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP298
Název záměru: Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBohnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTroja
Středočeský krajPraha-východKlecanyDrasty
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2012 08:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hl. město Praha, Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Praha
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hammer Václav Ing.
Text oznámení záměru: MZP298_oznameni.zip (36484 kB) - 24.03.2010 10:14:02
Informace o oznámení: MZP298_infOznam.pdf (47 kB) - 31.03.2010 10:56:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP298_zjistovaci.zip (11106 kB) - 28.06.2010 10:23:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hammer Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP298_dokumentace.zip (88369 kB) - 18.11.2010 16:20:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP298_infDokumentace.pdf (81 kB) - 18.11.2010 16:20:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP298_posudek.zip (14986 kB) - 27.07.2011 11:48:12
Informace o posudku: MZP298_infPosudek.pdf (77 kB) - 27.07.2011 11:48:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP298_inf1VP.pdf (71 kB) - 23.08.2011 13:53:49
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP298_zapis1VP.pdf (91 kB) - 18.01.2012 07:59:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2012
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP298_zaveryStan.zip (806 kB) - 18.01.2012 08:01:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: KU STC vyvěsil 20.1.2012, MHMP - 18.1.2012