Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP299
Název záměru: Modernizace s rekonstrukcí a generální oprava koksárenské baterie č. 11
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekTřinecTřinec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2011 12:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
IČ oznamovatele: 18050646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Magera Albín Ing.
Text oznámení záměru: MZP299_oznameni.zip (41461 kB) - 13.04.2010 16:00:51
Informace o oznámení: MZP299_infOznam.pdf (52 kB) - 15.06.2010 13:54:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP299_zjistovaci.zip (1310 kB) - 15.06.2010 14:35:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Magera Albín Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP299_dokumentace.zip (20152 kB) - 30.08.2010 14:14:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP299_infDokumentace.pdf (79 kB) - 30.08.2010 14:14:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP299_posudek.pdf (1393 kB) - 02.02.2011 14:54:08
Informace o posudku: MZP299_infPosudek.pdf (42 kB) - 02.02.2011 14:54:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP299_zaveryStan.pdf (130 kB) - 13.06.2011 11:31:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: