Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP313
Název záměru: Změna technologie výroby závodu Biocel Paskov a.s. z výroby bělené papírenské buničiny na výrobu bělené viskózové buničiny - produkce 300.000 t/r
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPaskovPaskov
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŽabeňŽabeň
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2019 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov
IČ oznamovatele: 26420317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Václavík Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP313_dokumentace.zip (46628 kB) - 13.08.2010 15:05:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP313_infDokumentace.pdf (77 kB) - 13.08.2010 15:05:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP313_posudek.pdf (1153 kB) - 07.01.2011 15:34:27
Informace o posudku: MZP313_infPosudek.pdf (43 kB) - 07.01.2011 15:34:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP313_zaveryStan.zip (567 kB) - 14.02.2017 16:53:01
Prodloužení stanoviska: MZP313_prodlouzeniStan.pdf (179 kB) - 08.04.2019 11:00:28
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: