Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP385
Název záměru: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounBerounBeroun
Středočeský krajBerounBerounJarov u Berouna
Středočeský krajBerounKrálův DvůrKrálův Dvůr
Středočeský krajBerounTetínTetín u Berouna
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO oznamovatele: 70994234
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2012 15:14
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2012
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP385_oznameni.zip (17054 kB) - 23.04.2012 10:49:15
Informace o oznámení: MZP385_infOznam.pdf (137 kB) - 23.04.2012 10:49:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP385_zjistovaci.zip (3897 kB) - 13.07.2012 13:12:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP385_infZjistovaci.pdf (130 kB) - 13.07.2012 13:12:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: