Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP391
Název záměru: Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaHamr na JezeřeHamr na Jezeře
Liberecký krajČeská LípaStráž pod RalskemStráž pod Ralskem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2013 16:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP391_dokumentace.zip (23209 kB) - 18.06.2012 11:05:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP391_infDokumentace.pdf (70 kB) - 18.06.2012 11:06:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2012
Text posudku: MZP391_posudek.pdf (1965 kB) - 25.10.2012 12:47:07
Informace o posudku: MZP391_infPosudek.pdf (72 kB) - 25.10.2012 12:47:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP391_zaveryStan.pdf (226 kB) - 31.01.2013 16:30:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: