Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP393
Název záměru: Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP393_duvodyUkonceni.pdf (102 kB) - 02.01.2018 12:23:25
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodBorováBorová
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2018 12:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.09.2012
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: MZP393_oznameni.zip (50890 kB) - 24.07.2012 12:52:07
Informace o oznámení: MZP393_infOznam.pdf (138 kB) - 24.07.2012 12:52:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP393_zjistovaci.zip (37104 kB) - 08.11.2012 14:49:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP393_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 08.11.2012 14:49:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Polsko
Poznámka: K dispozici je rovněž výtah z oznámení v polském jazyce, který byl zaslán Polské republice, aby jej mohla zveřejnit a vyjádřit se k záměru (veřejnost, státní správa i samospráva).
Oznámení: MZP393_mezistOznameni.zip (8231 kB) - 24.07.2012 12:56:01
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Lhůta pro vyjadřování veřejnosti a dotčených úřadů k oznámení záměru byla posunuta z 20.8.2012 na 10.9.2012 vzhledem k pozdnímu vyvěšení v obci Olešnice v Olických horách (dne 21.8.2012). Vyjádření k oznámení záměru je tudíž možno zasílat přímo na MŽP až do 10.9.2012.