Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP416
Název záměru: VTE na pozemku p.č. 1553/10 v k.ú. Jáchymov obce Jáchymov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP416_duvodyUkonceni.pdf (130 kB) - 04.12.2017 10:14:50
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryJáchymovJáchymov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2017 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Novotný, Merklín 147, 362 34 Merklín
IČ oznamovatele: 13844601
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2013
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP416_oznameni.pdf (6509 kB) - 24.05.2013 12:48:29
Informace o oznámení: MZP416_infOznam.pdf (139 kB) - 24.05.2013 12:48:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP416_zjistovaci.zip (4267 kB) - 22.08.2013 11:52:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP416_infZjistovaci.pdf (110 kB) - 08.08.2013 13:44:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Německo
Poznámka:
Oznámení: MZP416_mezistOznameni.zip (6651 kB) - 24.05.2013 12:49:18
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: