Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP419
Název záměru: SNĚŽNÍK – DOLNÍ MORAVA
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDolní MoravaDolní Morava
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2013 17:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SNĚŽNÍK, a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČ oznamovatele: 26979136
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2013
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Králický Sněžník
Text oznámení záměru: MZP419_oznameni.zip (29967 kB) - 09.07.2013 10:33:26
Informace o oznámení: MZP419_infOznam.pdf (139 kB) - 09.07.2013 09:33:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP419_zjistovaci.zip (1231 kB) - 21.08.2013 17:14:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP419_infZjistovaci.pdf (133 kB) - 21.08.2013 17:14:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dle vyjádření KÚ Pardubického kraje byl vyloučen vliv na EVL Králický Sněžník v části záměru, který se týká vybudování sjezdové strati C a systému zasněžování. Dle vyjádření Správy CHKO Jeseníky vyloučen vliv na PO Králický Sněžník. (Více v příloze č. 7 Oznámení)