Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP424
Název záměru: Větrný park Chomutov - změna záměru
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaHora Svatého Šebestiána
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryDolina
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryPřísečnice
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Ústecký krajChomutovKřimovKřimov
Ústecký krajChomutovKřimovMenhartice u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovNebovazy
Ústecký krajChomutovKřimovStráž u Křimova
Ústecký krajChomutovVýsluníSobětice u Výsluní
Ústecký krajChomutovVýsluníTřebíška
Ústecký krajChomutovVýsluníVolyně u Výsluní
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2013 11:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APB - Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 27066410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2013
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: MZP424_oznameni.zip (105179 kB) - 05.09.2013 13:45:32
Informace o oznámení: MZP424_infOznam.pdf (166 kB) - 05.09.2013 13:45:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP424_zjistovaci.zip (3443 kB) - 21.11.2013 11:06:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP424_infZjistovaci.pdf (247 kB) - 17.10.2013 15:40:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: