Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP430
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaPertoltice pod RalskemPertoltice pod Ralskem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2016 16:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing. ml.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.01.2015
Text dokumentace: MZP430_dokumentace.zip (47516 kB) - 13.11.2013 11:42:18
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP430_prepracovana.zip (52727 kB) - 17.12.2014 10:02:55
Informace o dokumentaci: MZP430_infDokumentace.zip (245 kB) - 17.12.2014 10:02:55
Vrácení dokumentace: MZP430_vraceni.zip (7932 kB) - 11.02.2014 14:10:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2015
Text posudku: MZP430_posudek.pdf (2300 kB) - 12.05.2015 10:35:47
Informace o posudku: MZP430_infPosudek.pdf (128 kB) - 12.05.2015 10:35:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP430_inf1VP.pdf (102 kB) - 05.06.2015 12:12:21
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP430_zaveryStan.zip (498 kB) - 20.04.2016 16:45:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: