Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP433
Název záměru: Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŽelezná Ruda
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2014 10:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Samoty s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 24120341
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2013
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: MZP433_oznameni.zip (17669 kB) - 09.12.2013 09:23:23
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP433_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1254 kB) - 09.12.2013 09:23:23
Informace o oznámení: MZP433_infOznam.pdf (129 kB) - 06.12.2013 13:44:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP433_zjistovaci.zip (2730 kB) - 03.02.2014 10:46:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP433_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 03.02.2014 10:46:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: