Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP451
Název záměru: Výstavba kotle na štěpku na PBS
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP451_duvodyUkonceni.pdf (103 kB) - 28.05.2019 08:10:41
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMaloměřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2019 08:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárny Brno, a.s.
IČ oznamovatele: 46347534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2014
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: MZP451_oznameni.zip (30653 kB) - 24.11.2014 10:51:20
Informace o oznámení: MZP451_infOznam.pdf (71 kB) - 24.11.2014 10:51:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MZP451_zjistovaci.zip (3023 kB) - 28.01.2015 10:47:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP451_infZjistovaci.pdf (60 kB) - 28.01.2015 10:47:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: