Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP455
Název záměru: NEXEN Tire Česká republika
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyBitozevesNehasice
Ústecký krajLounyBitozevesTatinná
Ústecký krajLounyStaňkoviceStaňkovice u Žatce
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2016 14:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nexen Tire Corporation Czech s. r. o.
IČ oznamovatele: 03614131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2015
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: MZP455_oznameni.zip (51328 kB) - 27.04.2015 16:40:49
Informace o oznámení: MZP455_infOznam.pdf (147 kB) - 27.04.2015 16:40:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 10.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MZP455_zjistovaci.zip (1725 kB) - 16.05.2016 14:40:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Rozklad ze dne 25. 6. 2015 byl vzat zpět dne 2. 9. 2015, řízení o rozkladu bylo tímto zastaveno.