Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP459
Název záměru: Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramBrod u Příbramě
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2017 12:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOTOTALBAU CZ, s.r.o.
IČ oznamovatele: 29160031
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2015
Text dokumentace: MZP459_dokumentace.zip (28604 kB) - 07.07.2015 09:09:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP459_infDokumentace.pdf (198 kB) - 07.07.2015 09:09:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2016
Text posudku: MZP459_posudek.zip (39868 kB) - 21.06.2016 13:43:06
Informace o posudku: MZP459_infPosudek.pdf (125 kB) - 21.06.2016 13:43:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP459_inf1VP.pdf (98 kB) - 14.07.2016 14:01:50
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP459_zapis1VP.pdf (217 kB) - 31.07.2017 12:07:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP459_zaveryStan.zip (821 kB) - 28.06.2017 13:37:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: