Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP494
Název záměru: Využití odvalového materiálu odvalů jámy č.11 a č.19 při realizaci dopravních staveb
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/80
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2021 13:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO s.p., Odštěpný závod Správa uranových ložisek
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2020
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP494_oznameni.zip (34012 kB) - 24.03.2020 10:41:17
Informace o oznámení: MZP494_infOznam.docx (47 kB) - 24.03.2020 10:41:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Datum nabytí právní moci: 10.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: MZP494_zjistovaci.7z (6845 kB) - 09.10.2020 12:46:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: