Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK141
Název záměru: Přerov - SAVONIA spol. s r.o. - Výroba průmyslového práškového mýdla
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.07.2005 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAVONIA spol. s r.o., Nad Zlichovem 18/457, 152 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 27173020
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK141_oznameni.doc (680 kB) - 31.05.2005 08:30:45
Informace o oznámení: OLK141_infOznam.doc (72 kB) - 31.05.2005 08:30:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK141_zjistovaci.doc (94 kB) - 12.07.2005 08:58:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: