Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK217
Název záměru: Těžba štěrkopísků na ložisku Lutín-Luběnice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHněvotínHněvotín
Olomoucký krajOlomoucLutínLutín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2008 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agir spol. s r.o., Lom Skoupý, 262 55 Petrovice
IČ oznamovatele: 45797358
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK217_oznameni.pdf (8572 kB) - 18.09.2006 09:23:53
Informace o oznámení: OLK217_infOznam.doc (41 kB) - 06.09.2006 09:43:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK217_zjistovaci.doc (74 kB) - 20.10.2006 11:39:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK217_dokumentace.zip (1759 kB) - 05.05.2008 08:32:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK217_infDokumentace.doc (77 kB) - 11.12.2007 13:40:36
Vrácení dokumentace: OLK217_vraceni.doc (32 kB) - 03.12.2007 12:07:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK217_posudek.doc (14134 kB) - 05.05.2008 08:31:33
Informace o posudku: OLK217_infPosudek.doc (51 kB) - 05.05.2008 08:31:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK217_inf1VP.doc (45 kB) - 22.05.2008 08:55:10
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK217_zapis1VP.doc (69 kB) - 04.07.2008 09:01:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK217_zaveryStan.doc (179 kB) - 04.07.2008 09:02:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: