Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK224
Název záměru: Pískovna Věrovany
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVěrovanyVěrovany
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2008 07:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek, Na Pruhu 335, Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: OLK224_oznameni.pdf (797 kB) - 09.10.2006 09:39:29
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OLK224_infOznam.doc (44 kB) - 09.10.2006 09:39:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK224_zjistovaci.doc (95 kB) - 23.11.2006 14:00:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK224_dokumentace.pdf (2290 kB) - 18.09.2007 10:23:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK224_infDokumentace.pdf (89 kB) - 18.09.2007 10:12:08
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK224_posudek.pdf (1367 kB) - 17.09.2008 10:17:07
Informace o posudku: OLK224_infPosudek.doc (41 kB) - 17.09.2008 10:17:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK224_inf1VP.doc (46 kB) - 16.10.2008 08:24:36
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK224_zapis1VP.doc (142 kB) - 25.11.2008 14:19:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK224_zaveryStan.doc (154 kB) - 10.12.2008 07:40:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: