Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK467
Název záměru: Výstavba větrného parku Skřípov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovSkřípovSkřípov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2010 14:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Renergy Power s.r.o., Hrochov 32, 798 45 Lipová
IČ oznamovatele: 27680436
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Špraněk
Text oznámení záměru: OLK467_oznameni.pdf (4355 kB) - 17.06.2009 14:16:19
Informace o oznámení: OLK467_infOznam.doc (46 kB) - 17.06.2009 14:16:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK467_zjistovaci.doc (156 kB) - 23.07.2009 12:40:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK467_dokumentace.pdf (8655 kB) - 10.02.2010 14:50:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK467_infDokumentace.doc (42 kB) - 10.02.2010 14:50:30
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK467_posudek.pdf (632 kB) - 24.06.2010 14:29:59
Informace o posudku: OLK467_infPosudek.doc (45 kB) - 24.06.2010 14:29:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK467_inf1VP.doc (47 kB) - 13.07.2010 08:19:20
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK467_zapis1VP.doc (91 kB) - 20.08.2010 11:54:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK467_zaveryStan.doc (331 kB) - 20.08.2010 13:08:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: