Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK481
Název záměru: Pokračování těžby v DP Velký Újezd
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelký ÚjezdVelký Újezd
Olomoucký krajPřerovVýklekyVýkleky
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2019 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OLK481_oznameni.doc (11421 kB) - 13.08.2009 11:59:17
Informace o oznámení: OLK481_infOznam.doc (48 kB) - 13.08.2009 11:59:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK481_zjistovaci.doc (138 kB) - 17.09.2009 13:01:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK481_dokumentace.pdf (2107 kB) - 12.07.2010 15:09:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK481_infDokumentace.doc (76 kB) - 12.07.2010 15:09:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK481_posudek.pdf (316 kB) - 11.11.2010 13:16:25
Informace o posudku: OLK481_infPosudek.doc (45 kB) - 11.11.2010 13:16:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK481_inf1VP.doc (46 kB) - 03.12.2010 09:11:25
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK481_zapis1VP.doc (76 kB) - 03.01.2011 08:57:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK481_zaveryStan.zip (594 kB) - 29.08.2017 14:45:15
Prodloužení stanoviska: OLK481_prodlouzeniStan.pdf (501 kB) - 22.01.2019 14:33:20
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: