Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK578
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Velký Týnec
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecVelký Týnec
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2012 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRA Velký Týnec, a.s., Bystřická 370, 783 72 Velký Týnec
IČ oznamovatele: 25855476
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: OLK578_oznameni.pdf (6851 kB) - 18.07.2011 09:34:24
Informace o oznámení: OLK578_infOznam.doc (49 kB) - 18.07.2011 09:34:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OLK578_zjistovaci.doc (110 kB) - 26.08.2011 13:00:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK578_dokumentace.zip (20391 kB) - 16.11.2011 09:20:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK578_infDokumentace.doc (43 kB) - 16.11.2011 09:20:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK578_posudek.pdf (1749 kB) - 01.03.2012 08:08:00
Informace o posudku: OLK578_infPosudek.doc (43 kB) - 01.03.2012 08:08:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK578_zaveryStan.doc (116 kB) - 06.04.2012 12:32:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Od konání veřejného projednání bylo v souladu s § 9 odst. 9. zákona 100/2001 Sb. upuštěno.