Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK583
Název záměru: Těžba štěrkopísku v k.ú. Hněvotín a protipovodňová ochrana
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHněvotínHněvotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2011 10:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGIR spol. s r.o., Lom Skoupý, 262 55 Petrovice
IČO oznamovatele: 45797358
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK583_dokumentace.zip (24490 kB) - 30.08.2011 08:40:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK583_infDokumentace.doc (42 kB) - 30.08.2011 08:40:37
Vrácení dokumentace: OLK583_vraceni.pdf (212 kB) - 21.10.2011 09:28:30
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: