Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK675
Název záměru: Tramvajová trať Nové Sady - II. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucNové Sady u Olomouce
Olomoucký krajOlomoucOlomoucPovel
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2014 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc
IČ oznamovatele: 00299308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2014
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OLK675_oznameni.zip (18643 kB) - 20.12.2013 13:44:35
Informace o oznámení: OLK675_infOznam.doc (47 kB) - 20.12.2013 13:44:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK675_zjistovaci.doc (129 kB) - 27.01.2014 09:40:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: