Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK737
Název záměru: Skladový areál PH, Čelechovice na Hané – udržovací práce a stavební úpravy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovČelechovice na HanéČelechovice na Hané
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2015 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARMEX Oil, s.r.o., Mánesova 2022/16, 405 02 Děčín VI
IČ oznamovatele: 25403460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2015
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: OLK737_oznameni.zip (14136 kB) - 13.05.2015 10:52:24
Informace o oznámení: OLK737_infOznam.doc (55 kB) - 13.05.2015 10:52:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2015
Datum nabytí právní moci: 28.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK737_zjistovaci.doc (165 kB) - 26.06.2015 09:16:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: