Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK741
Název záměru: Pokračování těžby v pískovně Mohelnice, činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Mohelnice 4
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK741_duvodyUkonceni.pdf (146 kB) - 24.08.2020 12:33:32
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkMohelniceMohelnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2020 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KÁMEN Zbraslav, a.s., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
IČO oznamovatele: 01820460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2015
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: OLK741_oznameni.pdf (6679 kB) - 18.06.2015 07:34:29
Informace o oznámení: OLK741_infOznam.doc (58 kB) - 18.06.2015 07:51:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK741_zjistovaci.zip (1359 kB) - 31.07.2015 10:26:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Mohelnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: