Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK755
Název záměru: Wanzl spol. s r.o. - pracoviště na antibakteriální úpravu - zavedení nové efektivní výrobní linky pro produkci inovativního výrobku
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHněvotínHněvotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2016 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, 783 47 Hněvotín
IČO oznamovatele: 41031709
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.01.2016
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: OLK755_oznameni.pdf (4299 kB) - 16.12.2015 10:44:36
Informace o oznámení: OLK755_infOznam.doc (52 kB) - 16.12.2015 10:44:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2016
Datum nabytí právní moci: 25.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK755_zjistovaci.doc (135 kB) - 25.01.2016 09:18:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: