Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK770
Název záměru: Umístění technologie práškové lakovny II do nové haly v areálu firmy ALW INDUSTRY,s.r.o
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucChválkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2016 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALW INDUSTRY, s r.o., U panelárny 594/6C, 779 00 Olomouc
IČO oznamovatele: 60794372
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2016
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: OLK770_oznameni.pdf (18718 kB) - 06.06.2016 09:32:40
Informace o oznámení: OLK770_infOznam.doc (54 kB) - 06.06.2016 09:32:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK770_zjistovaci.doc (163 kB) - 20.07.2016 14:09:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: