Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK807
Název záměru: Využití ložiska písků Žeravice - Lapač
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovŽeravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2017 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Očenášek - Mikulka, spol. s r.o., Za Olomouckou ulicí 4421, 796 01 Prostějov
IČO oznamovatele: 26971305
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2017
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OLK807_oznameni.zip (26053 kB) - 31.07.2017 10:27:26
Informace o oznámení: OLK807_infOznam.pdf (515 kB) - 02.08.2017 16:49:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OLK807_zjistovaci.7z (4892 kB) - 26.09.2017 13:41:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: