Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK838
Název záměru: Areál F, Technologický park Olomouc - Hněvotín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/96;II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucSlavonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2020 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP Park Olomouc 5 a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice
IČ oznamovatele: 06071368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2018
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OLK838_oznameni.pdf (15048 kB) - 29.11.2018 14:37:54
Informace o oznámení: OLK838_infOznam.pdf (520 kB) - 29.11.2018 14:37:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK838_zjistovaci.pdf (298 kB) - 12.06.2019 09:53:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2020
Text dokumentace: OLK838_dokumentace.pdf (32921 kB) - 26.02.2020 12:36:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK838_infDokumentace.pdf (219 kB) - 26.02.2020 12:36:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK838_posudek.doc (219 kB) - 03.07.2020 10:20:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK838_zaveryStan.pdf (326 kB) - 03.07.2020 10:26:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: