Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK839
Název záměru: Závlaha a protimrazová ochrana sadů U Černého kříže
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/94
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkKlopinaKlopina
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2019 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ÚSOVSKO AGRO s.r.o., Klopina 33, 789 73 p. Úsov
IČO oznamovatele: 25398849
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2019
Zpracovatel oznámení: Blahník Petr, RNDr.
Text oznámení záměru: OLK839_oznameni.pdf (6412 kB) - 20.12.2018 06:36:40
Informace o oznámení: OLK839_infOznam.pdf (521 kB) - 20.12.2018 06:36:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2019
Datum nabytí právní moci: 05.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK839_zjistovaci.pdf (628 kB) - 01.02.2019 08:46:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Mohelnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: