Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK850
Název záměru: Průmyslový park Kojetín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK850_duvodyUkonceni.pdf (158 kB) - 09.10.2019 13:51:06
Zařazení: II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovKojetínKojetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2019 13:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8
IČO oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Text oznámení záměru: OLK850_oznameni.7z (30948 kB) - 27.08.2019 15:56:46
Informace o oznámení: OLK850_infOznam.pdf (212 kB) - 27.08.2019 15:56:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: