Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK863
Název záměru: Stanovení DP Mohelnice II na výhradním ložisku staurolitu - abraziv Mohelnice 4 a následné provádění hornické činnosti na tomto ložisku
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK863_duvodyUkonceni.pdf (144 kB) - 24.08.2020 12:35:52
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkMohelniceMohelnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2020 12:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kámen Zbraslav, a.s, Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
IČO oznamovatele: 01820460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: OLK863_oznameni.zip (42786 kB) - 05.06.2020 08:58:10
Informace o oznámení: OLK863_infOznam.pdf (372 kB) - 05.06.2020 08:58:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: