Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK872
Název záměru: Rájec - STRABAG, recyklační dvůr
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkLeštinaLeština u Zábřeha
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2020 12:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČ oznamovatele: 60838744
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajerová Lenka, Ing.
Text oznámení záměru: OLK872_oznameni.pdf (55035 kB) - 14.10.2020 10:26:48
Informace o oznámení: OLK872_infOznam.pdf (228 kB) - 14.10.2020 10:26:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OLK872_zjistovaci.pdf (477 kB) - 16.12.2020 12:24:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: