Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK889
Název záměru: Novostavba produkční stáje Poruba
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHustopeče nad BečvouPoruba nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2021 16:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hana Klvaňová, Poruba 46, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČ oznamovatele: 05771048
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 04.06.2021
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: OLK889_oznameni.pdf (1248 kB) - 05.05.2021 11:16:21
Informace o oznámení: OLK889_infOznam.pdf (223 kB) - 05.05.2021 11:16:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2021
Datum nabytí právní moci: 30.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OLK889_zjistovaci.pdf (405 kB) - 28.06.2021 16:18:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: