Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK900
Název záměru: Úpravy výrobních a nevýrobních objektů areálu Hodolany firmy Waridelta s.r.o. vč. staveb souvisejících
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/34
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucHodolany
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2022 10:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WARIDELTA s.r.o., Milevská 2094/3, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ oznamovatele: 28616707
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2021
Zpracovatel oznámení: Ujčík Pavel, Ing.
Text oznámení záměru: OLK900_oznameni.7z (14042 kB) - 26.11.2021 09:53:09
Informace o oznámení: OLK900_infOznam.pdf (210 kB) - 26.11.2021 09:53:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2022
Datum nabytí právní moci: 11.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: OLK900_zjistovaci.pdf (418 kB) - 10.02.2022 10:51:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: