Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ujčík Pavel, Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
MZP/2021/710/3520
Platnost do: 19.07.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOME, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Tečovská 257
Zaměstnavatel - mesto: Zlín - Malenovice
Zaměstnavatel - PSČ: 763 02
Zaměstnavatel - telefon: +420 732 607 295, +420 577 105 191
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Zlín
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: ujcik@ekome.cz, ekome@ekome.cz
Poznámka: www.ekome.cz (ekologické služby, odborné posudky, rozptylové, pachové a akustické studie, IPPC, měření emisí a pracovního prostředí). Zpracování oznámení podlimitního záměru, oznámení záměru, dokumentace EIA a posudku EIA v rámci jednotlivých fází procesu posuzování vlivů záměrů (např. průmyslových, obchodních, skladovacích, výrobních, stavebních, odpadových, dopravních, sportovně-rekreačních, ostatních aj.) na životní prostředí. Zpracování podkladů pro navazující řízení.
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: